โซลาร์เซลล์ Solar cell

คุณสมบัติสินค้า:

โซลาร์เซลล์ (Solar cell) อ่านว่า โซล่าเซลล์ คือเทคโนโลยีที่แปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงผ่านกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า "ปรากฏการณ์โฟโต้วอลต์เทติก" ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โซลาร์เซลล์กลายเป็นตัวเลือกในการผลิตพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน และเป็นกลไกหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บนความน่าสนใจในการลงทุนและประยุกต์ใช้ โซลาร์เซลล์เตรียมที่จะเป็นหัวใจของระบบพลังงานในอนาคต

หมวดหมู่ : โซลาร์เซลล์

Share

โซลาร์เซลล์ Solar cell:ทุกคำถาม มีคำตอบ

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คือ 

โซลาร์เซลล์ คืออะไร?  "โซลาร์เซลล์" ภาษาอังกฤษคือ "Solar Cell" คือ อุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อน มีคำอ่านภาษาไทยว่าโซล่าเซลล์

วิธีการแปลงพลังงานนี้เกิดขึ้นจากการที่แสงอาทิตย์ล่วงล้ำไปสู่วัสดุกึ่งตัวนำภายในโซลาร์เซลล์ ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่และสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมา วัสดุในโซล่าเซลล์ ส่วนใหญ่ที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นจากซิลิคอน ซึ่งเป็นวัสดุกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติดีในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์

  โซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์: ข้อดี และ ข้อเสียที่ควรรู้

ระบบโซลาร์เซลล์ แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับความนิยมเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุคที่เราต้องพิจารณาความยั่งยืนและการรับมือกับภาวะโลกร้อน แต่เหมือนกับทุกๆ อย่างในโลกนี้ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ข้อดี

1.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่ผลิตก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดการปล่อยของก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
2.พลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีวันหมด: แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ต่อเนื่องและฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากการติดตั้ง
3.ประหยัดค่าไฟ: ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน
4.มีความยืดหยุ่น: สามารถขายไฟที่ผลิตเกินกลับไปยังการไฟฟ้า หรือเก็บไว้ใช้ต่อไป
5.ระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน: ระบบโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เริ่มต้นที่ประมาณ 20 ปี

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ข้อเสีย

1.ต้องการมืออาชีพ: การติดตั้งต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะทางด้านไฟฟ้าโดยตรง
2.ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ: การผลิตพลังงานเป็นไปตามสภาพอากาศ และความสว่างของแสงอาทิตย์
3.การผลิตพลังงานมีเวลาจำกัด: สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะในช่วงเวลาที่มีแสงแดด

  Solar cell โซลาร์เซลล์ คือ

โซลาร์เซลล์ ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง

โซลาร์เซลล์(Solar Cell) หรือ แผงโซลาร์ เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในการใช้สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ดังนั้นโซลาร์เซลล์สามารถช่วยแก้ปัญหาหลายประการดังนี้

1.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: โซลาร์เซลล์ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน
2.การลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิง: พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ทำให้ลดความต้องการในการใช้น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ และถ่านหิน
3.การประหยัดค่าใช้จ่าย: สำหรับผู้บริโภค การติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว
4.ความยั่งยืน: โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานที่ไร้ขยะ และไม่สร้างมลพิษทางอากาศ
5.เพิ่มพลังงานสำรอง: ในพื้นที่ที่มีการขาดแคลนพลังงาน แผงโซลาร์สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองหรือเป็นแหล่งพลังงานหลัก
6.ขยายการเข้าถึงพลังงาน: สำหรับพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงเครือข่ายไฟฟ้า เช่น บ้านนอกเมืองหรือพื้นที่ยากลำบาก โซลาร์เซลล์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนำพลังงานไฟฟ้าไปยังพื้นที่เหล่านี้
7.ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ: การพัฒนาและติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจในภาคพลังงานทดแทน
8.ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์หมายความว่าลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการแทรกแซงต่อสิ่งแวดล้อม

โซลาร์เซลล์ ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง

โซล่าเซลล์มีกี่แบบ

โซล่าเซลล์(Solar Cell) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีหลายแบบ แต่ลักษณะที่สำคัญและเด่นชัดของโซลาร์เซลล์ต่างๆ คือ วัสดุที่ใช้ในการผลิต ซึ่งแบ่งออกไปดังนี้

1.โซล่าเซลล์ซิลิคอนแบบมอโนคริสตัลลีน (Monocrystalline Solar Cells):ผลิตจากแท่งซิลิคอนเดียว มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในหมวดของซิลิคอน สีเข้มและมีลักษณะเป็นตาราง

2.โซล่าเซลล์ซิลิคอนแบบโพลีคริสตัลลีน (Polycrystalline Solar Cells):ผลิตจากหลายชิ้นของซิลิคอน ประสิทธิภาพต่ำกว่ามอโนคริสตัลลีน มีลักษณะสีฟ้าขุ่น

3.โซล่าเซลล์ฟิล์มบาง (Thin-Film Solar Cells):ผลิตจากวัสดุต่าง ๆ และมีความบางมาก ประสิทธิภาพต่ำกว่าซิลิคอน
มีลักษณะเป็นแผ่นบางและมีสีเข้ม สามารถประยุกต์ใช้ในแว่นตางานหลากหลาย

4.โซล่าเซลล์อินทิริยัมฟอสไฟด์ (CIGS: Copper Indium Gallium Selenide):เป็นหนึ่งในแบบของโซลาร์เซลล์ฟิล์มบางมีประสิทธิภาพสูงกว่าฟิล์มบางปกติ

5.โซล่าเซลล์อินทิริยัมฟอสไฟด์ (Perovskite Solar Cells):เป็นแบบใหม่และมีศักยภาพ ยังอยู่ในช่วงการวิจัยและพัฒนา
แต่ละแบบของโซลาร์เซลล์มีข้อดีและข้อเสียเฉพาะเจาะจง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้สำหรับงานและโครงการต่าง ๆ ได้

โซล่าเซลล์มีกี่แบบ

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) มี่กี่ระบบ

Solar Cell Off grid

Solar Cell Off grid ระบบโซลาร์เซลล์ "Off-Grid" หมายถึงระบบโซล่าเซลล์ที่ทำงานแบบอิสระ ไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หรือแหล่งพลังงานอื่น) และไม่ได้ขายหรือรับซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลย โดยระบบนี้มีลักษณะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานภายในบริเวณที่ติดตั้ง และจัดเก็บพลังงานที่เกินมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่สำหรับใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ หรือเวลากลางคืน โซลาร์เซลล์ระบบออฟกริด ระบบนี้ไม่ต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มักใช้แบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานที่ได้จากแผงโซลาร์ เพื่อใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ หรือตอนกลางคืน ระบบนี้เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Solar Cell Off grid

Solar Cell Off grid ลักษณะเด่นของระบบ

1.การทำงานแบบอิสระ: ไม่ได้เชื่อมต่อหรือขึ้นต่อกับระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลย ทำให้เหมาะสำหรับบริเวณที่ยากต่อการนำไฟฟ้าเข้ามา หรือต้องการระบบไฟฟ้าสำรอง
2.มีแบตเตอรี่: เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีลักษณะไม่สามารถคาดการณ์ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ ดังนั้นระบบ Solar Cell Off grid จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานที่ผลิตได้ในเวลาที่มีแสงแดดเพียงพอ และใช้พลังงานนั้นในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์
3.ความยืดหยุ่น: เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือในบริเวณที่ยากต่อการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แต่ข้อเสียของ Solar Cell Off grid คือต้นทุนในการติดตั้งและราคาแบตเตอรี่ที่สูง และความต้องการในการดูแลรักษาแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงความจำเป็นในการมีระบบกำลังไฟสำรองเพื่อใช้ในกรณีที่แบตเตอรี่หมด

Solar Cell On grid

Solar Cell On grid ระบบโซลาร์เซลล์ "On-Grid" หมายถึงระบบโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Grid) ระบบนี้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสง และสามารถส่งพลังงานที่ผลิตได้เข้าสู่ระบบ Grid หากพลังงานที่ผลิตได้มากกว่าการใช้งาน หรือรับไฟฟ้าจากระบบ Grid เมื่อพลังงานที่ผลิตได้น้อยกว่าการใช้งานโซลาร์เซลล์ระบบออนกริด  ระบบนี้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ สามารถส่งไฟที่เกินมาเก็บไว้ในระบบไฟฟ้าสาธารณะได้ ซึ่งอาจทำให้ได้รับการคืนเงินเป็นค่าไฟฟ้า

Solar Cell On grid ลักษณะเด่นของระบบ

1.ไม่มีแบตเตอรี่: ระบบ On-Grid ไม่ต้องการแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงาน เนื่องจากสามารถส่งไฟฟ้าเข้าระบบ Grid เมื่อมีพลังงานเกินการใช้งาน
2.ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่ำ: หากเปรียบเทียบกับระบบ Solar Cell Off grid ระบบ Solar Cell On grid มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำกว่าเนื่องจากไม่ต้องมีแบตเตอรี่และระบบที่เกี่ยวข้อง
3.ขายไฟคืน: ในบางประเทศ ระบบ Solar Cell On grid สามารถขายพลังงานที่ผลิตได้เกินการใช้งานกลับเข้าสู่ระบบ Grid และได้รับเงินคืน
ข้อเสียของระบบ Solar Cell On grid คือเมื่อระบบ Grid ขัดข้องหรือมีการตัดไฟ ระบบโซลาร์เซลล์ On-Grid จะไม่สามารถให้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากต้องมีการปิดระบบเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ทำการซ่อมแซม ดังนั้นไม่สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองได้เมื่อไม่มีไฟฟ้าจาก Grid

Solar Cell Hybrid

Solar Cell Hybrid ระบบโซลาร์เซลล์ "Hybrid" เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบ "Solar Cell On grid" และ "Solar Cell Off grid" เข้าด้วยกัน. นั่นคือ มันสามารถส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสาธารณะ (Grid) หรือเก็บไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์หรือเมื่อระบบ Grid ดับไฟฟ้า ทำให้เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและเสถียรมากยิ่งขึ้นโซล่าเซลล์ระบบไฮบริด เป็นการผสมผสานระหว่างระบบออฟกริดและออนกริด โดยใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงานและยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

Solar Cell Hybrid

Solar Cell Hybrid ลักษณะเด่นของระบบ

1.ความยืดหยุ่น: สามารถใช้ไฟจากระบบ Grid แบตเตอรี่ หรือพลังงานจากโซลาร์เซลล์ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีไฟฟ้าตลอดเวลา
2.ประหยัดค่าไฟฟ้า: สามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในช่วงที่ราคาไฟฟ้าสูง และเชื่อมต่อกับ Grid ในช่วงราคาต่ำ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า
3.ความเสถียร: เมื่อ Grid ดับไฟ ระบบยังสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบ Grid
4.ขายไฟคืน: เช่นเดียวกับระบบ Solar Cell On grid ระบบ Solar Cell Hybrid ก็สามารถขายพลังงานเกินไปสู่ Grid หากมีระบบนั้นๆในประเทศ
ข้อควรระวังสำหรับระบบ Solar Cell Hybrid คือ มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงกว่าระบบ Solar Cell On grid เนื่องจากต้องมีแบตเตอรี่และระบบควบคุมที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ด้วยความยืดหยุ่นและความเสถียร ระบบ Solar Cell Hybrid จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าและต้องการความมั่นใจในการมีไฟฟ้าตลอดเวลาลักษณะเด่นของระบบ

โซล่าเซลล์ ราคา

โซล่าเซลล์ ราคาและความคุ้มค่าของการลงทุนในโซลาร์เซลล์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาต้นทุนเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน และความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าระยะยาว ในปัจจุบัน ราคาของโซลาร์เซลล์ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับยุคที่แล้ว ซึ่งทำให้การติดตั้งระบบนี้เป็นไปได้สำหรับบ้านเรือนหลายๆ ที่ อย่างไรก็ตาม ราคาต้นทุนเริ่มต้นสามารถแตกต่างกันไปตามประเทศ แบรนด์ และขนาดของระบบที่ต้องการติดตั้ง

การคำนวณต้นทุนของระบบโซลาร์เซลล์ควรพิจารณาไม่เพียงแต่ราคาของเซลล์เท่านั้น แต่ยังควรรวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม และค่าบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังควรพิจารณาศักยภาพในการเก็บตกไฟฟ้า และการรับประกันจากผู้ผลิต เพื่อให้ความตัดสินใจในการลงทุนมีความคุ้มค่า ควรทำการวิเคราะห์ความคืบหน้าของตลาด ราคาท้องถิ่น และแนวโน้มในอนาคต โซลาร์เซลล์อาจมีราคาสูงในตอนแรก แต่เมื่อพิจารณาอย่างระยะยาว การลงทุนนี้มักจะกลายเป็นทางเลือกที่สมควรคิดถึง

ตัวอย่างราคาโซลาร์เซลล์ เช่น โซล่าเซลล์ 10000w ราคานั้นจะผันแปรตามสเปคของแผ่นโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งรวมทั้งจำนวนด้วย โซล่าเซลล์ 10000w ราคาจะอยู่เริ่มต้นที่ 290,000บาท รวมค่าติดตั้งและค่าขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้า เป็นต้น

โซล่าเซลล์ 10000w ราคา  โซล่าเซลล์ ราคา  Solar Cell โรงงาน

การนำ Solar Cell มาใช้ในโรงงาน

ในยุคที่ความต้องการใช้พลังงานไม่หยุดนิ่ง Solar cell หรือแผงโซลาร์ได้กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับโรงงานที่ต้องการการผลิตพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Solar Cell โรงงาน ประโยชน์

1.ประหยัดค่าใช้จ่าย: ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพลังงาน และป้องกันตัวเองจากราคาไฟฟ้าที่ขึ้นลงได้
2.ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก: ช่วยเสริมสร้างพลังงานสะอาด ทำให้ลดการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เรือนกระจก
3.ยืดอายุการใช้งาน: Solar cell มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้โรงงานลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

การติดตั้งและใช้งาน Solar Cell โรงงาน การติดตั้งสำหรับโรงงานต้องเน้นการเลือกตำแหน่งที่รับแสงได้ดี พร้อมทั้งการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในระยะยาว ด้วยประโยชน์และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Solar cell โรงงานแล้วจำเป็นที่โรงงานควรพิจารณาและนำมาใช้เป็นหลัก

 

สนใจปรีกษาและติดตั้ง โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ติดต่อได้ทาง

บริษัท เกรทเทสท์ โซลูชั่น จำกัด

14 หมู่ 9 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
คุณอภิชาติ 065-535-6228
คุณฑิตาพร 096-782-9353

E-mail : greatestpowersolution@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้