Products

New

Solartracking

Solar Tracking นวัตกรรมโซล่าเซลล์ตามตะวันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กลายเป็นทางเลือกที่นิยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่การสกัดประโยชน์สูงสุดจากแสงอาทิตย์คือท้ายที่สุด ที่นี่เข้ามาเป็น "Solar Tracking Systems" หรือ ระบบโซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์ Solar Tracking System เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมาก โซล่าเซลล์ตามตะวันเป็นคำตอบสำหรับคนที่ต้องการประโยชน์สูงสุดจากพลังแสงอาทิตย์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

SolarRooftop

Solar rooftop (โซลาร์ รูฟท็อป) อ่านว่าโซล่ารูฟท็อป คือ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน. Solar rooftop คือ ระบบที่นำแผงโซลาร์มาติดตั้งบนหลังคาของบ้าน หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีประโยชน์ทั้งในการประหยัดค่าไฟ และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การติดตั้ง Solar rooftop นั้นมีขั้นตอนพื้นฐานหลายขั้นตอน แต่เพียงแค่ความเข้าใจและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การติดตั้งก็สามารถทำได้โดยไม่ยาก ในบางกรณี ระบบยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการพลังงาน และการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เพื่อใช้สำหรับประโยชน์ในอนาคต นอกจากนั้น ปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้ระบบนี้คือ Solar rooftop ราคา แม้ว่าราคาของแผงโซลาร์จะมีแนวโน้มลดลงในระยะยาว แต่ยังควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ ขนาด และคุณภาพของสินค้าก่อนการตัดสินใจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

Solarfarm

Solar farm หรือ "โซลาร์ฟาร์ม" อ่านว่าโซล่าฟาร์ม คือพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์พาเนลจำนวนมากเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และส่งต่อไปยังระบบไฟฟ้าภูมิภาคหรือใช้สำหรับโครงการหรือสถานที่เฉพาะที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ โซลาร์ฟาร์มมักถูกพิจารณาเป็นวิธีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

Solarcell

โซลาร์เซลล์ (Solar cell) อ่านว่า โซล่าเซลล์ คือเทคโนโลยีที่แปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงผ่านกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า "ปรากฏการณ์โฟโต้วอลต์เทติก" ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โซลาร์เซลล์กลายเป็นตัวเลือกในการผลิตพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน และเป็นกลไกหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บนความน่าสนใจในการลงทุนและประยุกต์ใช้ โซลาร์เซลล์เตรียมที่จะเป็นหัวใจของระบบพลังงานในอนาคต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

sdd

สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ครบวงจร เราให้บริการสำรวจสถานที่ติดตั้ง ออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตามความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้งเลือกติดตั้งระบบด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพดีที่สุด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SP290W

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบด้วยระบบออพติคัลอัติโนมัติ (Optical Inspection) ผ่านการวัดค่าความต้านทานของรอยต่อและกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ 100% เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hot Spot) มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูง แม้ในสภาพแสงน้อย มีอัตราการเสื่อมถอยจากผลกระทบทางแสงต่ำ (Light-induced Degradation) แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดได้รับการคัดแยกอย่างพิถีพิถัน ผ่านการสอบเทียบมาตรฐานโดยสถาบันฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer ISE) จากประเทศเยอรมนี ตรวจสอบประสิทธิภาพและการเชื่อมขั้วไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เหนือกว่าด้วยความแข็งแรง ทนทาน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม (RoHS)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SP250W

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบด้วยระบบออพติคัลอัติโนมัติ (Optical Inspection) ผ่านการวัดค่าความต้านทานของรอยต่อและกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ 100% เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hot Spot) มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูง แม้ในสภาพแสงน้อย มีอัตราการเสื่อมถอยจากผลกระทบทางแสงต่ำ (Light-induced Degradation) แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดได้รับการคัดแยกอย่างพิถีพิถัน ผ่านการสอบเทียบมาตรฐานโดยสถาบันฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer ISE) จากประเทศเยอรมนี ตรวจสอบประสิทธิภาพและการเชื่อมขั้วไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เหนือกว่าด้วยความแข็งแรง ทนทาน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม (RoHS)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SLT156P5B

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบด้วยระบบออพติคัลอัติโนมัติ (Optical Inspection) ผ่านการวัดค่าความต้านทานของรอยต่อและกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ 100% เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hot Spot) มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูง แม้ในสภาพแสงน้อย มีอัตราการเสื่อมถอยจากผลกระทบทางแสงต่ำ (Light-induced Degradation) แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดได้รับการคัดแยกอย่างพิถีพิถัน ผ่านการสอบเทียบมาตรฐานโดยสถาบันฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer ISE) จากประเทศเยอรมนี ตรวจสอบประสิทธิภาพและการเชื่อมขั้วไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เหนือกว่าด้วยความแข็งแรง ทนทาน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม (RoHS)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SLT156P4B

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบด้วยระบบออพติคัลอัติโนมัติ (Optical Inspection) ผ่านการวัดค่าความต้านทานของรอยต่อและกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ 100% เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hot Spot) มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูง แม้ในสภาพแสงน้อย มีอัตราการเสื่อมถอยจากผลกระทบทางแสงต่ำ (Light-induced Degradation) แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดได้รับการคัดแยกอย่างพิถีพิถัน ผ่านการสอบเทียบมาตรฐานโดยสถาบันฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer ISE) จากประเทศเยอรมนี ตรวจสอบประสิทธิภาพและการเชื่อมขั้วไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เหนือกว่าด้วยความแข็งแรง ทนทาน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม (RoHS)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้