Solar tracking systems โซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์

คุณสมบัติสินค้า:

Solar Tracking นวัตกรรมโซล่าเซลล์ตามตะวันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กลายเป็นทางเลือกที่นิยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่การสกัดประโยชน์สูงสุดจากแสงอาทิตย์คือท้ายที่สุด ที่นี่เข้ามาเป็น "Solar Tracking Systems" หรือ ระบบโซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์ Solar Tracking System เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมาก โซล่าเซลล์ตามตะวันเป็นคำตอบสำหรับคนที่ต้องการประโยชน์สูงสุดจากพลังแสงอาทิตย์

หมวดหมู่ : โซลาร์เซลล์

Share

ปฏิวัติพลังงานสะอาด: ระบบ Solar Tracking พลังแห่งแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันตก

ในยุคที่ความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นทุกวัน โซลาร์เซลล์ได้กลายเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจสูงสุด เพราะไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่ไม่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย แต่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด "ระบบ Solar Tracking" หรือ "โซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์" จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในยุคนี้

ระบบ Solar Tracking คือนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถปรับตำแหน่งเพื่อตามทิศทางของแสงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำ ตลอดทั้งวัน ทำให้สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่กับที่

การนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิวัติวงการพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้โรงงาน อาคารสำนักงาน หรือแม้กระทั่งบ้านเรือนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานของตนเองได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะนำพาเราเข้าสู่อนาคตของพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบ Solar Tracking จึงไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยี แต่เป็นสะพานที่นำพาโลกเราไปสู่ยุคใหม่ของพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Tracking Solar Tracking

Solar Tracking ความหมาย

ระบบ Solar Tracking คือ นวัตกรรมที่นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้สามารถหมุนหรือเคลื่อนที่ตามทิศทางของแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวัน ระบบนี้ช่วยให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด โดยปรับมุมของแผงให้ตรงกับแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องตลอดวัน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การทำงานของระบบ Solar Tracking มักจะใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับตำแหน่งแสงอาทิตย์ และระบบมอเตอร์ในการขับเคลื่อนแผงโซลาร์เซลล์ให้เคลื่อนที่ ระบบนี้สามารถปรับให้เหมาะสมกับการติดตั้งทั้งในรูปแบบของโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่หรือโซลาร์รูฟท็อปสำหรับอาคารและบ้านเรือน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพนี้จะช่วยให้การลงทุนในระบบพลังงานโซลาร์มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนในระยะยาว

Solar Tracking ความสำคัญ

1.เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Solar Tracking ช่วยให้โซล่าเซลล์สามารถปรับตัวตามแนวแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวัน ทำให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานได้สูงสุด

2.ประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานหมายถึงการลดความต้องการใช้พลังงานจากแหล่งอื่น ๆ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ และช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิง

3.ระบบ Solar Tracking System ระบบนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับทิศทางแสงอาทิตย์และควบคุมการหมุนของโซล่าเซลล์ให้ตรงกับแนวแสง ช่วยให้โซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นและผลิตพลังงานได้มากขึ้นตามไปด้วย

4.โซล่าเซลล์ตามตะวัน นอกเหนือจากระบบหมุนตามแสงอาทิตย์แล้ว การวางแผงโซล่าเซลล์ในทิศทางที่รับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ อย่างเช่น หันไปทางทิศใต้ในซีกโลกเหนือ ก็เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ได้อีกทางหนึ่ง


solar tracking system  solar tracking systems     

โซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์

Solar tracking วิธีการทำงาน

Solar Tracking มีสองประเภทหลักๆ ที่แตกต่างกันในวิธีการติดตามแสงอาทิตย์ และการขับเคลื่อนแผงโซลาร์เซลล์ ได้แก่

1.Passive Trackers

-ระบบ Passive Trackers ทำงานโดยใช้ก๊าซหรือของเหลวที่เปลี่ยนรูปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทำให้เกิดแรงดันที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของแผงโซลาร์เซลล์
-ระบบนี้ไม่ต้องการพลังงานภายนอกหรือส่วนควบคุมซับซ้อน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของแผงเป็นผลมาจากการขยายตัวหรือการหดตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อนหรือความเย็นจากแสงอาทิตย์

2.Active Trackers

-ระบบ Active Trackers ใช้มอเตอร์และเซ็นเซอร์ในการตรวจจับแนวแสงอาทิตย์และหมุนแผงโซลาร์เซลล์ให้ตรงกับแนวแสงอย่างแม่นยำ
-ระบบนี้ต้องการพลังงานภายนอกในการขับเคลื่อนมอเตอร์และอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว ซึ่งทำให้สามารถปรับตำแหน่งของแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

ทั้ง Passive และ Active Trackers มีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน โดย Passive Trackers เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเรียบง่ายและไม่ต้องการพลังงานภายนอก ในขณะที่ Active Trackers เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการติดตามแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ให้สูงสุด
 

 โซล่าเซลล์ ตามแสงอาทิตย์   โซล่าเซลล์ ตามตะวัน

สนใจปรีกษาและติดตั้ง Solar Tracking โซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์ ติดต่อได้ทาง

บริษัท เกรทเทสท์ โซลูชั่น จำกัด

14 หมู่ 9 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
คุณอภิชาติ 065-535-6228
คุณฑิตาพร 096-782-9353

E-mail : greatestpowersolution@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้