ติดตั้งโซลาร์เซลล์ คำตอบของโรงงานในการลดค่าใช้จ่าย

Last updated: 16 ต.ค. 2566  |  179 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ คำตอบของโรงงานในการลดค่าใช้จ่าย

4 ประโยชน์ของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงงานและสำนักงาน

"ค่าไฟ" เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ การลดค่าไฟโรงงานจึงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลกำไรให้แก่ธุรกิจ โรงงานและสำนักงานหลายแห่งจึงหันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากโครงข่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

4 ประโยชน์ของการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน 
คำถามที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือครัวเรือนมักจะถามกันในเวลานี้คือ การติดตั้งโซลาร์เซลล์มีประโยชน์อย่างไร คุ้มค่าหรือไม่ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานมีข้อดีที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1.ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าของประเทศไทย เป็นการคิดในอัตราก้าวหน้า กล่าวคือ ยิ่งใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก ก็ยิ่งเสียค่าไฟในอัตราที่แพงมากตามไปด้วย และสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าในปริมาณมากตลอดทั้งวัน ต้องแบกรับต้นทุนในส่วนของค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนมองหาวิธีที่จะช่วยลดต้นทุนดังกล่าว อย่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน เป็นการลงทุนครั้งเดียว แต่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้จำนวนมหาศาล เพราะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้บางส่วน หรือเกือบทั้งหมด 

2.ลดปัญหาไฟดับ ไฟตก
ปัจจุบันโรงงานส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาเรื่องไฟตก ไฟดับบ่อย ๆ ด้วยการซื้อเครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องสำรองไฟมาใช้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน แต่การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และยังช่วยแก้ปัญหาการผลิตสินค้าหยุดชะงักเพราะเหตุไฟฟ้าขัดข้องอีกด้วย 

3.ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการผลิตไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน เพราะต้องใช้ทรัพยากรน้ำ เชื้อเพลิงฟอสซิล และทรัพยากรอื่น ๆ ในการผลิตไฟฟ้า ที่สำคัญยังปล่อยมลพิษในทุกกระบวนการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิตไฟฟ้า และการกำจัดของเสีย ดังนั้น การเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินต์ของผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

4.โซลาร์เซลล์สามารถขอลดหย่อนภาษีกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ 
นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้ว การที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงานยังสามารถใช้มาตรการส่งเสริมจากลงทุน จาก BOI (The Board of Investment of Thailand) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยสามารถขอยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของเงินลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้รับสิทธิพิเศษขอลดหย่อนภาษีอากรนำเข้าเครื่องจักร 10% และลด Vat 7% ให้เหลือ 0% ได้ ช่วยให้คืนทุนได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งประเภทของอุตสาหกรรมที่สามารถขอรับสิทธิ์ได้มีด้วยกัน 8 ประเภท ได้แก่ 
4.1.เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
4.2.แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
4.3.อุตสาหกรรมเบา เช่น กิจการผลิตสิ่งทอ
4.4.ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
4.5.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4.6.เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
4.7.กิจการบริการและสาธารณูปโภค
4.8.การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ตัวอย่างธุรกิจระดับโลกที่หันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์
ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้หันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานและสำนักงาน โดยเฉพาะ Global Brand ที่มีโรงงานและสำนักงานขยายไปทั่วโลก 

The Coca-Cola 
เครื่องดื่มแบรนด์ระดับโลกอย่าง Coca-Cola เป็นแบรนด์หนึ่งที่เดินหน้าเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงงานผลิตเครื่องดื่มของตัวเองทั่วโลก 
Coca-Cola เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ชูเรื่องการเป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม มีการผลักดันนโยบายอาคารประหยัดพลังงาน โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา ไปจนถึงการดำเนินนโยบายด้านการประหยัดพลังงานอื่น ๆ และในปี 2021 โรงงานของ Coca-Cola ที่ศรีลังกายังได้รางวัล Iconic Rooftop Solar Project of the Year จาก Annual Solar Awards 2021 อีกด้วย นอกจากเรื่องนโยบายการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว การติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงงานผลิตในทวีปแอฟริกา ก็ยังเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า และราคาค่าไฟที่ค่อนข้างแพง การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จึงเป็นหนึ่งในนโยบายของ Caca-Cola ที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว 

Walmart
Walmart เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสาขามากกว่า 11,000 สาขาในกว่า 28 ประเทศทั่วโลก โดยสาขาใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เปิดขายสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคตลอด 24 ชั่วโมง มีการขายสินค้าเชื่อมต่อกันทั้ง Online และ Offline นั่นหมายความว่าในแต่ละปี Walmart เป็นหนึ่งในร้านค้าปลีกที่ใช้ไฟทั้งกลางวันและกลางคืน 
สิ่งที่ Walmart ขับเคลื่อน ไม่ใช่แค่เรื่องการลดต้นทุน แต่เป็นการผลักดันในเรื่องของความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยมลพิษให้เหลือ 0 ภายในปี 2040 หนึ่งในนั้นคือการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับร้านค้าปลีกของตนเอง เพื่อผลิตพลังงานสะอาดใช้ ลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่สำคัญยังดูแลเรื่องการจัดการขยะอีกด้วย เห็นได้ชัดว่า Walmart มองโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานอนาคตที่นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ 

Amazon  
หากพูดถึง e-Commerce ระดับโลก เชื่อว่าหลายคนคงจะคิดถึง Amazon เว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่มีผู้ขายและผู้ซื้ออยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไร แปลกแค่ไหน ก็มีคนขายใน Amazon สมกับที่เว็บไซต์ออกแบบให้มีลูกศรชี้จากตัวอักษร A ไปจนถึง Z ที่สื่อความหมายว่า ไม่ว่าสินค้าอะไร A-Z ก็มีขายที่ Amazon 
Amazon เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลักดันเรื่องพลังงานสะอาด โดยมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่า จะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเต็ม 100% ในปี 2025 โดยตอนนี้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาในสำนักงานที่ยุโรปบนพื้นที่ 2 ล้านตารางฟุต หรือเท่ากับสนามฟุตบอล 28 สนาม ซึ่งปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถจ่ายไฟให้กับบ้าน 700 หลังภายใน 1 ปี

3 บริษัทระดับโลกนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของภาคธุรกิจที่หันมาใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุน แต่ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์อีกด้วย 
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงาน ติดต่อ Solar D เรายินดีให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง และดูแลตลอดอายุการใช้งาน 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้